• T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
Diyalog'18 Sivil Toplum ve Kamu İşbirliği Zirvesi
Haber Galerisi
  • Diyalog'18 Sivil Toplum ve Kamu İşbirliği Zirvesi

  • 22 Kasım 2018

Kızılay Adana Şubesi, Yeşilay Adana Şubesi, Adana Birlik Vakfı, Adana TÜGVA, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Yenilikçi İnsan Kaynakları Derneği tarafından, sivil toplumun kapasite artışına, sürdürülebilirliğine ve kalkınmasına katlı sağlamak amacıyla Yüreğir Kültür Merkezi’nde “Diyalog’18 Sivil Toplum ve Kamu İşbirliği Zirvesi” gerçekleştirildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş açılış konuşmasında,  sivil toplum çalışmalarında hizmet üretmek ve bu çatıya değer katmak isteyen tüm kesimleri buluşturan zirveyi oldukça anlamlı bulduğunu ifade etti.  Vali Demirtaş, "Diyalog 18" başlığıyla farklı fikir ve görüşlerin ortaya çıkacağı zirvede, sivil toplumun sürdürebilirliği ve potansiyelinin artırılması noktalarında da ciddi paylaşımların gerçekleşeceğine inandığını belirterek; “Adana, stratejik konumunun getirdiği çeşitli avantajlarla birlikte ciddi insan kaynağıyla da dikkat çeken, ülkemizin önemli yerleşim merkezlerinden biridir. Beşeri sermayemizin harekete geçirilmesinde, Adana'nın entelektüel birikiminin ortaya çıkarılmasında, zirvelerin ve çalıştayların önemli bir rol üstlendiği hepimizin malumudur. Bugün burada konuşulacak her bir söz, tüm paydaşlar için fevkalade kıymetlidir. Güney'in tarım, sanayi, lojistik, kültür, sanat, eğitim, sağlık ve turizm üssü Adana için önem arz eden, üstünde durulan ifadelerdir. Zira bu sözler, potansiyelini ortaya çıkarma heyecanı yaşayan, el ele vermiş bir Adana sinerjisinin en doğal yansımasıdır. O nedenle kamu-sivil toplum tüm kesimlerin, karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini, açık ve anlaşılır bir biçimde dile getirmelerinin büyük önem taşıdığı kanaatindeyim.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu’nun moderatörlüğünde “Sivil Toplum ve Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi” konulu panel gerçekleştirildi. 

Genel Sekreter Lutfi Altunsu burada yaptığı konuşmasında, sivil toplum kuruluşlarının günümüz toplumsal yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, “Avrupa Birliği, STK’ları; örgütlenmiş vatandaşların yaşadıkları ülkenin toplumsal ve ekonomik kalkınmasına, toplumsal düzenine doğrudan katkıda bulunarak, katılımcı demokrasinin oluşturulması ve sürdürülmesi açısından kimi zaman devlet ve hükümetten de fazla yaşamsal rol üstlenen kuruluşlar olarak tanımlamaktadır. Dünyadaki yerel yönetişim anlayışı çerçevesinde, kamu kurumları ve yerel yönetimler ile dernekler, üniversiteler, vakıflar, meslek odaları, sendikalar, özel sektör kuruluşları, basın-yayın kuruluşları, vatandaş girişimleri gibi geniş bir yelpazeye yayılan sivil toplum kuruluşları arasında yeni bir ilişki şekli tesis edilmiştir. Bu yeni anlayış çerçevesinde, klâsik yönetim yaklaşımının yerini, katılımcılık ve ortaklıklara dayalı çok-aktörlü yönetim olarak betimlenen yeni bir yönetişim yapısının aldığı görülmektedir. Diğer bir deyişle, katılımcı demokrasinin hayata geçirilmesinde sivil toplumun önemi artık tartışılmaz bir gerçektir.“dedi.

Sivil toplum hareketinin desteklenmesinin gerekli olduğunu ifade eden Altunsu, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının güncel verileri ile ilgili şu bilgileri verdi: “İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de faal dernek sayısı son onbeş yılda yaklaşık 75.000’den 115.000’e yükselmiştir. Bu olumlu gelişmeye karşın, Türkiye’deki vakıf ve derneklerin yaklaşık yarısı 5 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana) toplanmaktadır. Türkiye’de çeşitli derneklere üye olan kişi sayısı toplam nüfusun %14’üdür. Dernek üyelerinin içinde kadın oranı sadece %21’dir. Vakıflar Genel Müdürlüğü verilerine göre ise, Türkiye’de kurulmuş yeni vakıfların %43,5’i eğitim, %28,9’u sosyal yardım alanlarında çalışırken sadece %0,5’i hukuk, insan hakları ve demokrasi alanlarında çalışmaktadır.  Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) raporuna göre, Türkiye’de her 714 kişiye 1 STK düşmektedir. Aynı Raporda, Türkiye’de STK’ların %57’sinde ücretli çalışmaktadır.”

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Birlik Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Esar Arar’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde,  sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları, sivil toplum rolünün güçlendirilmesi ve kamu-stk işbirliği için neler yapılabileceği konuları üzerinde duruldu.                                                         

Zirvenin öğleden sonraki oturumunda, ÇKA Planlama ve Programlama Birim Başkanı Ertan Zibel’in moderatörlüğünde çalıştay gerçekleştirildi. Sivil toplumu merkeze alan ve sivil toplum kapasitesini yükseltmeyi hedefleyen çalıştayda, sivil toplum çalışanları, akademisyenleri ve konunun uzmanları tarafından sivil toplumun itibarı, sorunları ve çözüm önerileri derinlemesine tartışıldı.