• T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
Adana’nın Gastronomi Yol Haritası Hazırlanıyor
Haber Galerisi
  • Adana’nın Gastronomi Yol Haritası Hazırlanıyor

  • 26 Kasım 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından Adana’nın gastronomisini ve gastronomi turizmini geliştirecek strateji ve faaliyet önerilerini belirlemek amacıyla “Adana Gastronomi Strateji Toplantısı” düzenlendi.


ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger konuşmasında gastronominin önemine değinerek; “Gastronomi, tarih boyunca önemli bir kavram olmuştur. Son yıllarda ülkeler ve bölgeler tarafından gastronominin ekonomik etkisi ve diğer sektör, temalarla gerçekleştirdiği etkileşim nedeniyle özel politikalar oluşturulmaktadır. Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkeler üzerinde yapılan araştırmalarda; özellikle gastronomi turizminin işletme sayısı, istihdam ve katma değer gibi konularda ülke ekonomilerine önemli katkı sağladığı belirtilmiştir.” ifadelerini kullandı.


Genel Sekreter Ülger, 11. Kalkınma Planı’nda gastronomi turizminin önemi kadar, yöresel ürün, coğrafi işaret ve gıda güvenliğine de vurgu yapıldığını belirterek “ Planda tarım ve gıda ürünlerindeki geleneksel üretim ve saklama bilgisini gelecek kuşaklara taşıyacak girişimler ve işbirlikleri gibi alanların desteklenmesine devam edileceği bildirilmektedir.”dedi.


Gastronominin ön plana çıkmasının, yerel ekonominin canlanmasını sağladığı gibi bölgelerin kendi yemek kültürünün devam ettirilmesine de katkı sağladığına vurgu yapan Ülger, “Birçok kültürün etkisinde kalmış, bereketli topraklarından birçok sanatçı, sporcu ve yazar çıkarmış, engin hoşgörü sahibi Adana’nın bu özellikleri gastronomisine de yansımaktadır. Mersin’den başlayarak Adana, Hatay ve Antep’le devam edip Mardin’e kadar uzanan hat Türkiye’nin gastronomi koridorudur. Adana’nın her biri ayrı bir hazine barındıran bu illerin önemli bir halkasıdır. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantımızda Adana gastronomisine yön vermeye çalışacağız. Belirlenecek olan vizyona, hangi stratejilerle ve faaliyetlerle ulaşabileceğimizi tartışacağız. Bu strateji belgesi Ajansımızın destek mekanizmalarına da yön gösterecektir. Amacımız bir taraftan sektörel yol haritalarını belirlerken diğer taraftan destek programları aracılığıyla başta altyapı olmak üzere ildeki sorun ve ihtiyaçların giderilmesidir. Umarım ilimiz ve bölgemiz için faydalı bir çalışma olur.” açıklamalarında bulundu.


Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, ilgili paydaşların katılımı ile Adana gastronomisinin güçlü ve zayıf yanları, fırsatları ve tehditleri, bu doğrultuda strateji ve uygun faaliyet konuları üzerinde duruldu, paydaşlarının görüş ve önerileri alındı.