Uygulama
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla
KULLANILAN REHBERLER VE EKLERİ
{
SÖZLEŞME VE ÖN ÖDEME SÜRECİ
{
SATINALMA SÜREÇLERİ
{
RAPORLAMA
{
FORMLAR
{
LOGOLAR
{

Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Aktarımı, Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.
Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri