Get Adobe Flash player
Çukurova Bölgesi
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla
Adana ve Mersin Yatırım Destek Ofisleri
Çukurova Kalkınma Ajansı Adana ve Mersin Yatırım Destek Ofisleri, yeni yatırımlar için gerekli bütün idari işlemleri mevzuat çerçevesinde gerçekleştiren, yatırımcılara danışmanlık hizmeti veren, bölgenin yatırım olanaklarını tanıtmak için yurt içi ve yurt dışında çeşitli faaliyetlerde bulunarak bölgeye yatırım çekmeye çalışan birimlerdir. 

Yasal Dayanak
Yatırım Destek Ofisleri, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri gereğince Kalkınma Ajansları bünyesinde ve Ajans’ın sorumlu olduğu bölge illerinde, Yönetim Kurulu kararı ile kurulmaktadır.

Başvuru ve Takip
Yatırım Destek Ofisine başvurmak, yatırımcıların kendi isteğine bağlıdır ve yatırımcılara sunulan hizmetler ücretsizdir. Ancak, izin ve/veya ruhsat veya diğer idari iş ve işlemler için ilgili mevzuatta öngörülen harç, ücret ve diğer mali yükümlülükler iş sahibine aittir. Başvuru sahipleri Yatırım Destek Ofisi'nin takip ve koordinasyonunu yaptığı iş ve işlemlerinin durumu hakkında diledikleri zaman bilgi alabilirler.

Görev ve Yetkiler

Bilgilendirme ve Yol Gösterme
Bölgenin yatırım olanakları ve potansiyeli hakkında yatırımcıyı bilgilendirmek.
Yatırımcıya, Kalkınma Ajansının mali ve teknik destekleri ile diğer ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sağlanabilecek teşvik ve destekler hakkında bilgi vermek. 
Bölgeye yatırım yapmak isteyen yatırımcılara, muhtemel yatırımları ile ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda bilgi vermek ve yatırımcıya yol göstermek. 

Takip ve Koordinasyon
Destek ve yatırım stratejileri konusunda yerel koordinasyonu sağlamak.
Yatırımcıların başvurularını kabul etmek, başvurular hakkında ön inceleme yapmak ve süreci takip etmek.
Yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer idari işlemlerini ilgili makama iletmek, iş ve işlemleri yatırımcı adına takip etmek.
Yatırımcıların karşılaştıkları sorunların yetkili mercilerce çözümünü takip etmek.
Tanıtım
Bölgenin iş ve yatırım olanaklarının ulusal ve bölgesel plan ve stratejiler doğrultusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
Uluslararası yatırım, destek ve tanıtım faaliyetlerini desteklemek ve bölgede koordine etmek.
Ulusal kuruluşlar tarafından sağlanan devlet yardımları ile mali destekler ve teşvikleri tanıtmak.


Çukurova Yatırım Haritası için tıklayınız.

Mersin İli Kent Haritası için tıklayınız.

Mersin İli Turizm Haritası için tıklayınız.

2017 Adana Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi için tıklayınız.

2017 Mersin Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi için tıklayınız.
Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri