Get Adobe Flash player
Planlama
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla » Anasayfa » Planlama » Üst Ölçekli Plan ve Programlar
ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR 

1- Onuncu Kalkınma Planı

2- Dokuzuncu Kalkınma Planı

3- Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 

4- Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 

5- Türkiye Turizm Stratejisi

6- Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı

7- Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi

8- Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı

9- Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı

10- Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 

11- Orta Vadeli Program 2014-2016


ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORLARI

1- Onuncu Kalkınma Planı Afet Yönetiminde Etkinlik Raporu

2- Onuncu Kalkınma Planı Bitkisel Üretim Raporu

3- Onuncu Kalkınma Planı Demir- Çelik Çalışma Grubu Raporu

4- Onuncu Kalkınma Planı Eğitim Sisteminin Kalitesinin Arttırılması Raporu

5- Onuncu Kalkınma Planı El Kitabı

6- Onuncu Kalkınma Planı Gıda Ürünleri ve Güvenilirliği Raporu

7- Onuncu Kalkınma Planı Göç Raporu

8- Onuncu Kalkınma Planı Hayvancılık Raporu

9- Onuncu Kalkınma Planı İlaç Çalışma Grubu Raporu

10- Onuncu Kalkınma Planı İnşaat Mühendislik-Mimarlık Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri Raporu

11- Onuncu Kalkınma Planı İstihdam ve Çalışma Hayatı Raporu

12- Onuncu Kalkınma Planı Kamu Özel İşbirliği Raporu

13- Onuncu Kalkınma Planı Otomotiv Sanayi Çalışma Grubu Raporu

14- Onuncu Kalkınma Planı Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği Raporu

15- Onuncu Kalkınma Planı Spor Raporu

16- Onuncu Kalkınma Planı Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Raporu

17- Onuncu Kalkınma Planı Su Ürünleri Raporu

18- Onuncu Kalkınma Planı Sürdürülebilir Orman Yönetimi Raporu

19- Onuncu Kalkınma Planı Tarım Arazilerinin Sürdürülebilir Kullanımı Raporu

20- Onuncu Kalkınma Planı Tarımsal Yapıda Etkinlik ve Gıda Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu

21- Onuncu Kalkınma Planı Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi Raporu

22- Onuncu Kalkınma Planı Turizm Raporu

23- Onuncu Kalkınma Planı Yerel Yönetimler  Raporu
Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri