Get Adobe Flash player
Destekler
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla » Anasayfa » Destekler » Diger Kurumların Teşvik Destekleri » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı » Yatırımcılara Sağlanan Destek ve Muafiyetler
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE YATIRIMCIYA SAĞLANAN DESTEK VE MUAFİYETLER

A) YÖNETİCİ ŞİRKETE;

1. Bölgelerin kurulması için gerekli arazi temini, alt yapı ve idare binası inşası ile ilgili giderlerin yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bütçe imkanları ölçüsünde Bakanlık tarafından karşılanır.

2. Yönetici  şirket Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulur.

   • Yönetici şirketin bu kanunun uygulanması kapsamında elde ettiği kazancı 31.12.2013 tarihine kadar vergiden müstesnadır.

3. Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden atık su bedeli alınmaz.

B) GİRİŞİMCİLERE;

4. Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE'ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde  ettikleri  kazançları 31.12.2013 tarihine  kadar vergiden müstesnadır.

5. Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve  sistem  yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta  kontrol  uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden müstesnadır.

6. Bölgede  çalışan  araştırmacı, yazılımcı  ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2013  tarihine  kadar  her  türlü vergiden müstesnadır.

C) ÖĞRETİM ÜYELERİNE;

7. Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

8. Öğretim  elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları  araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek  amacı  ile bu Bölgelerde şirket kurabilir, kurulu  bir şirkete  ortak  olabilir ve / veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin; www.sanayi.gov.tr  sitesini ziyaret ediniz.

 


Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


BİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri