Get Adobe Flash player
Destekler
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla » Anasayfa » Destekler » Diger Kurumların Teşvik Destekleri » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı » Endüstri Bölgelerine(EB) Sağlanan Destekler
ENDÜSTRİ BÖLGELERİNE (EB) SAĞLANAN TEŞVİK, DESTEK VE MUAFİYETLER

A. EB TÜZEL KİŞİLİĞİNE:

1.BAKANLIK BÜTÇESİ:

EB kurulması için gerekli arsa veya arazi temini ve altyapı ile ilgili mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenek ve verilecek ek ödenek.

B. EB’LERDE YER ALAN İŞLETMELERE:

1. 5084 ve 5350 SAYILI KANUN KAPSAMINDA:

06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5084 Sayılı Kanun ve 18.05.2005 tarih ve 25819 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5350 sayılı Kanun ile kapsam dahilinde 49 İldeki EB’lerde yer alan işyerleri ile ilgili olarak;

      a) Gelir Vergisi ve Stopajın tamamı terkin edilir.

      b) SSK primi işveren hissesinin tamamı Hazinece karşılanır.

      c) Enerji giderlerinin % 50 sine kadar olan kısmı Hazinece karşılanır.

2. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVZUATI KAPSAMINDA:

09.07.2002 tarih ve 24810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/4367 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 30.07.2002 tarih ve 24831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/1 no.lu Tebliğ ve 09.04.2003 tarihli 4842 sayılı Kanun ile, EB’lerde yer alan teşvik belgeli yatırımlara;

  • Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası (EB dışındaki teşvik belgeli yatırımlar için de geçerlidir.)
  • Katma Değer Vergisi istisnası (EB dışındaki teşvik belgeli yatırımlar için de geçerlidir.)
  • EB’lere taşınacak yatırımlar için bütçe kaynaklı kredi tahsisi
 destek unsurları getirilmiştir.

3. VERGİ MUAFİYETLERİ:

EB’deki gayrimenkuller;
  • Tevhid ve ifraz işlem harcından, muaftır.
4. EB KANUNUN GETİRDİĞİ DESTEKLER:

  • Sabit yatırım tutarının binde beşine kadar olan tutar ve Maliye Bakanlığı ile yatırımcı arasında imzalanacak sözleşmede belirtilen bedel karşılığında Hazine arazilerinde yatırımcı lehine irtifak hakkı tesis edilmektedir.
  • EB’lerde yatırım yapmak isteyenler, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) Raporunun hazırlanması ve ÇED “olumlu” kararının alınması dahil, tüm izin ve onaylarını üç ay içinde alabilecektir.
  • Yatırımın tamamlanıp tesisin üretime geçebilmesi için alınması gereken izin ve ruhsatlar ilgili kurumlarca 15 gün içerisinde verilmektedir.
  • Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek teşvikler uygulanacaktır.
EKLER:

TABLO : 1 YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ

TABLO : 2 EB’LERE TAŞINACAK YATIRIMLARA SAĞLANAN KREDİ DESTEĞİ

TABLO : 1

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ

(5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 5350 sayılı Kanun) 

TEŞVİK TÜRÜ

AÇIKLAMA

EB‘lerdeki işyerleri için

Diğer yerlerdeki işletmeler için

KAPSAM

SÜRE

1- Gelir Vergisi

Stopajı

1.4.2005’ten itibaren , yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin en az 30 işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu işyerlerinde çalıştırdıkları işçilerin,

1.4.2005’ten önce , işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 1.1.2005’ten önce idareye vermiş oldukları ve en son aylık prim ve hizmet belgelerindeki işçi sayısını en az %20 artırmaları ve çalıştırılan toplam işçi sayısının asgari 30 kişiye ulaşması halinde (Bu işyerlerinde çalıştırılan toplam işçi sayısını geçmemek üzere) arttırdıkları işçi sayısı ile mevcut işçilerden arttırdıkları işçi sayısının iki katı kadar işçinin,

ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin,

verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

%100’ü

%80’i

49 İl

31.12.2008’e kadar

2- Sigorta Primi İşveren Hissesi

1.4.2005’ten itibaren , yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin en az 30 işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu işyerlerinde çalıştırdıkları işçilerin,

1.4.2005’ten önce , işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 1.1.2005’ten önce idareye vermiş oldukları ve en son aylık prim ve hizmet belgelerindeki işçi sayısını en az %20 artırmaları ve çalıştırılan toplam işçi sayısının asgari 30 kişiye ulaşması halinde (Bu işyerlerinde çalıştırılan toplam işçi sayısısnı geçmemek üzere) arttırdıkları işçi sayısı ile mevcut işçilerden arttırdıkları işçi sayısının iki katı kadar işçinin,

prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin,

%100’ü

Hazinece

karşılanır

%80’i

Hazinece karşılanır

49 İl

31.12.2008’e kadar

3- Enerji

Desteği

1.4.2005’ten itibaren , faaliyete geçen,fiilen ve sürekli olarak;

-hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu yatırımlarında asgari10 işçi;

-imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim ve sağlık alanlarında asgari 30 işçi çalıştıran işletmelerin

elektrik enerjisi giderleri nin,

1.4.2005’ten önce , faaliyete geçmiş olan işletmeler, 1.1.2005’ten önce idareye vermiş oldukları ve en son aylık prim ve hizmet belgelerindeki işçi sayısını 1.4.2005’ten itibaren fiilen ve sürekli olarak

-hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu yatırımlarında en az %20 artırmaları ve çalıştırılan toplam işçi sayısının asgari 10 kişiye ulaşması,

-imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim ve sağlık alanlarında en az %20 artırmaları ve çalıştırılan toplam işçi sayısının asgari 30 kişiye ulaşması halinde

elektrik enerjisi giderleri nin,

NOT: İlave her işçi için 0,5 puan eklenir.

%20’si

Hazinece karşılanır.

Bu oran;

%50’yi aşamaz

%20’si

Hazinece karşılanır. 

Bu oran;

%40’ı aşamaz

49 İl

31.12.2008’e kadar

Kanun kapsamındaki 49 İl:

1- Adıyaman , 2- Afyon 3- Ağrı 4- Aksaray 5- Amasya 6- Ardahan, 7- Bartın , 8- Batman, 9- Bayburt, 10- Bingöl, 11- Bitlis,   12- Çankırı, 13- Diyarbakır, 14- Düzce, 15- Erzincan, 16- Erzurum, 17- Giresun, 18- Gümüşhane, 19- Hakkari,   20- Iğdır, 21 – Kars, 22- Kırşehir, 23- Malatya, 24- Mardin, 25- Muş, 26- Ordu,  27- Osmaniye,  28- Siirt, 29- Sinop, 30- Sivas, 31- Şanlıurfa, 32- Şırnak, 33- Tokat, 34- Uşak,  35- Van,  36- Yozgat 37-Kilis,  38-Tunceli,  39-Kastamonu,  40-Niğde,  41-Kahramanmaraş, 42-Çorum,  43-Artvin, 44- Kütahya,  45-Trabzon,  46-Rize,  47-Elazığ,  48-Karaman,  49-Nevşehir.

Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki İller:

1-Adıyaman, 2-Ağrı, 3-Aksaray, 4-Amasya,5-Ardahan, 6-Artvin, 7-Bartın, 8-Batman, 9-Bayburt 10-Bingöl, 11-Bitlis, 12-Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada), 13-Çankırı,14-Çorum, 15-Diyarbakır, 16-Elazığ, 17-Erzincan, 18-Erzurum, 19-Giresun, 20-Gümüşhane, 21-Hakkari, 22-Iğdır,  23-Kahramanmaraş, 24-Karabük, 25-Karaman, 26-Kars, 27-Kastamonu, 28-Kırıkkale, 29-Kırşehir, 30-Kilis, 31-Malatya, 32-Mardin, 33-Muş, 34-Nevşehir, 35-Niğde, 36-Ordu, 37-Osmaniye, 38-Rize, 39-Samsun, 40-Siirt, 41-Sinop, 42-Sivas, 43-Şanlıurfa, 44-Şırnak 45-Tokat, 46-Trabzon, 47-Tunceli, 48-Van, 49-Yozgat, 50-Zonguldak

NOT: Gelir Vergisi Stopajı desteğinden yararlanmak için İl Defterdarlıklarına, Sigorta Primi İşveren Hissesi desteğinden faydalanmak için Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine, Enerji Desteğinden yararlanmak için Valiliklere (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine) müracaat edilmesi gerekmektedir.

TABLO : 2

EB’LERE TAŞINACAK YATIRIMLARA

SAĞLANAN KREDİ DESTEĞİ

DESTEK UNSURU

AÇIKLAMA

Kredi Tahsisi

Özel amaçlı bölgelere (Endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen özel organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgeleri dahil organize sanayi bölgeleri) taşınacak yatırımlar için Hazine Müsteşarlığınca uygun görülmesi halinde teşvik belgeli veya belgesiz olarak bütçe kaynaklarından kredi tahsis edilebilir.

Kredinin kapsamı :

- Söküm, nakliye ve montaj giderlerinin %50’si bütçe kaynaklarından kredilendirilebilir.

Kredinin miktarı :

- Tahsis edilecek kredi miktarı 400.000 YTL’yi geçemez.

Kredi faizi ve geri ödeme şekli :

Kredilerin faiz oranı;

-yatırım kredileri için %20,

-işletme kredileri için %30’dur.

Tahsis edilecek krediler 1 yıl ödemesiz toplam 5 yıl vadeli olup ödemesiz dönemin bitiminden başlamak üzere 6’şar aylık eşit taksitler halinde geri alınır.

Sadece bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar kapsamında tahsis edilecek krediler 3 yıl ödemesiz toplam 6 yıl vadeli olup ödemesiz dönemin bitiminden başlamak üzere 6’şar aylık eşit taksitler halinde geri alınır.

İşletme kredileri ise 2 yıl vadeli olup, ödemesiz dönem uygulanmaksızın 6’şar aylık taksitler halinde geri alınır.

NOT : Başvurular, yatırım kredileri için Hazine Müsteşarlığına, işletme kredileri için aracı bankalara yapılır. Uygulamaya ilişkin herhangi bir değişiklik olması halinde ilgili kuruma/bankaya müracaat edilir.

Ayrıntılı Bilgi İçin; www.sanayi.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


BİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri