Get Adobe Flash player
Destekler
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla » Anasayfa » Destekler » Diger Kurumların Teşvik Destekleri » KOSGEB » Kredi Faiz Desteği
100.000 KOBİ Kredi Faiz Desteği

02.11.2009 tarihinde 16 banka, KGF ve TESKOMB arasında imzalanan, 100.000 KOBİ Destek Kredisi Protokolü ile KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlanarak; işletme sermayesi ile rekabet gücünün artırılması ve mevcut yapılarının daha iyi şartlarda devam ettirilmesi, üretim maliyetlerindeki finansman yüklerinin azaltılması, yeni yatırım, üretim ve istihdam oluşturulmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Banka tarafından kendi mevzuatına göre kredi değerliliği bulunan İşletmelere, faiz/kar payının ¾’nün KOSGEB tarafından peşin, ¼’ünün ise kredi kullanan işletme tarafından ödeme planına bağlı olarak karşılandığı finansal destek sağlanmasını teminen banka tarafından kredi kullandırılmasıdır. Söz konusu uygulama KOSGEB Veri Tabanı’na kayıtlı, gerçek/tüzel kişiliğe haiz işletmeleri kapsar.

Uygulamaya Katılan Bankalar:

Akbank T.A.Ş., Alternatifbank A.Ş, Anadolubank A.Ş., Asya Katılım Bankası A.Ş., Denizbank A.Ş., Finansbank A.Ş., Fortisbank A.Ş., Hsbc Bank A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş.,Türk Ekonomi Bankası A.Ş, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Uygulama Aşamaları:

1. 02.11.2009 tarihinde 16 banka, KGF ve TESKOMB arasında imzalanan, 100.000 KOBİ Destek Kredisi Protokolü kapsamında, ayrılan KOSGEB bütçesi çerçevesinde, kredi kullanımı hedeflenen 100.000 KOBİ’nin bankalar aracılığıyla başvuruları sisteme “asil” konumda kaydedilmiş olup, 15.000 KOBİ’nin de “yedek” olarak başvuruları sisteme alınmış ve 04.12.2009 tarihi itibariyle sistem yeni girişlere kapatılmıştır.

2. Kredi geri ödemeleri, 3 ay ödemesiz, 12 ay eşit taksitle, toplam 15 aydır.

3. İşletmelere BANKA tarafından kullandırılacak kredi azami 25.000 TL olup, bu tutar için KOSGEB tarafından ödenecek peşin faiz/kar payı bedeli 1.836 TL’dir. Kredinin ilk 3 (90 gün) ayı ödemesiz kalanı aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 15 ay (450 gün) vadeli kullandırılacak kredi için, işletme 612 TL ödeyecektir. İşletme sahibinin kadın girişimci olması halinde tutar 30.000 TL üzerinden aynı şartlarla hesaplanacaktır.

4. İşletme kullanacağı; KOSGEB 100.000 KOBİ Destek Kredisi için BANKA’ya, azami 500 TL hizmet masrafını ve ipotek alınması halinde ise, ayrıca azami 750 TL ekspertiz masrafını peşin olarak ödeyecektir

5. İşletmelerin KOSGEB Merkez Onayı ve KOSGEB Üst Onayını almaları kredi kullanacağı anlamına gelmemektedir. Kredi ana para riskinin bankada olması nedeniyle işletmeler, genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, BANKA mevzuatı ve kredi politikaları dahilinde değerlendirmekte olup, uygun görülen limitler dahilinde kredi kullandırılmaktadır.

6. KOSGEB Üst Onayını alan işletmelerin kredi kullanımları halen devam etmekte olup, sırası gelen yedek başvuruların da sistemde otomatik olarak asil konuma geçmeleri ile onay aşamaları sürdürülmektedir.

Acil Kredi Desteği

20.11.2009 tarihinde KOSGEB ile aralarında kamu ve özel 13 bankanın da bulunduğu KGF işbirliği içinde imzalanan Acil Destek Kredisi Protokolü; 01.01.2009 tarihinden sonra (özellikle sel, su baskını, zelzele, büyük kuraklık, anormal şiddette fırtına, harp, genel grev, yangın) ile halk hareketleri, terör v.b. durumlardan etkilenen ve bu durumu ilgili resmi makamlardan belgeleyen, KOSGEB Veri Tabanı’na kayıtlı işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Uygulamaya Katılan Bankalar:

İşletmeler, Acil Destek Kredisi Protokolüne taraf olan; Akbank T.A.Ş, Alternatifbank A.Ş, Denizbank A.Ş, Finansbank A.Ş, Fortisbank A.Ş, Garanti Bankası A.Ş, HSBC Bank A.Ş, T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Türk Ekonomi Bankası A.Ş, T. Halk Bankası A.Ş, T. İş Bankası A.Ş, T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş şubelerinden herhangi biri aracılığı ile başvurabileceklerdir

Uygulama Aşamaları:

1. Acil Destek Kredisinin üst limiti her bir KOBİ için 100.000 TL’dir. Kredi faiz bedelinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanmaktadır.

2. Kredinin ilk 6 ayı ödemesiz kalanı eşit taksitlerle ödemeli olmak üzere, toplam 24 aydır.

3. Protokol çerçevesinde, işletme kullanacağı KOSGEB Acil Destek Kredisi için BANKA’ya, asgari 500 TL olmak üzere kredi tutarı üzerinden %0.5 (binde beş) oranında hizmet masrafını ve ipotek alınması halinde ise, ayrıca azami 750 TL ekspertiz masrafını peşin olarak ödeyecektir.

4. KOSGEB hizmet merkezleri tarafından verilen KOSGEB ÖN ONAYI, İşletmenin ilgili destekten yararlanabilecek, KOSGEB Veri Tabanı’na kaydı onaylanmış bir KOBİ olduğu, ayrıca işletmenin ibraz edeceği, ilgili resmi makamlardan alınan belgenin uygun olduğu anlamına gelmektedir.

5. İşletmenin Vergi ve SGK prim borcu olmadığına veya yapılandırdığına dair belge, ancak gecikmiş Vergi ve/veya SGK Prim borcu olması halinde ise, borç tutarlarının yer aldığı resmi belge, Kredi kullandırım aşamasında alınmak üzere Vergi Dairesi’nden alınan belge tarihinin son 15 gün, SGK’dan alınan belge tarihinin ise son 30 güne ait olması gerekmektedir.

6. İşletmelerin SGK borç tutarının; 01.01.2010 tarihinden itibaren Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından dönemler halinde yeniden belirlenecek olan aylık asgari ücretin brüt tutarını geçmemesi halinde mahsup işlemi yapılmadan kredilendirme süreci devam edebilecektir.

7. KOSGEB Hizmet Merkezince KOSGEB ÖN ONAYI verilen işletmelerin kredi başvuruları BANKA tarafından; genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, BANKA mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilerek, kabul veya red edilebilecektir.

8. Protokole taraf 13 Banka aracılığıyla Acil Destek Kredisi başvuruları halen devam etmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: 
Tıkla...
Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


BİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri