Get Adobe Flash player
Destekler
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla » Anasayfa » Destekler » Diger Kurumların Teşvik Destekleri » Dış Ticaret Müsteşarlığı(DTM) » Marka ve Turquality'nin Desteklenmesi

MARKA VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ

Yurtdışında Onay Yeri : Ticaret Müş./Ataşeliği veya Kons.

Başvuru Mercii : DTM (İhracat Genel   Müdürlüğü)

Destek Oranı  : Şirketler % 50, İhracatçı Birlikleri %80

Destek Süresi : 4 Yıl (Marka Destek Programı) , 5 Yıl (TURQUALITY® Destek Programı)

Amaç:

  • Markalaşma bilinci ve sürecinin hız kazanması
  • Olumlu türk malı imajının sağlanması ve yerleştirilmesi
  • Türk mallarının dış pazara girişi ve tutunmasının kolaylaştırılması

Yararlananlar:

  • Ticari/Sinai Şirketler
  • İhracatçı Birlikleri
  • Üretici Birlikleri, Dernekleri

Desteğin Kapsamı:

İhracatçı Birliklerinin, Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 250.000 $ (harcamaların %80’i).

Üretici Dernekleri ve Birliklerinin, Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 100.000 $ (Harcamaların %50’si).

Şirketlerin marka programına alınması halinde 4 yıl süresince harcamaların %50’si desteklenir.

Şirketlerin Turquality programına alınması halinde 5 yıl süresince harcamaların %50’si desteklenir.

Ayrıntılı Bilgi: http://www.igeme.org.tr/fa/section-fa-tuymad.cfm?sec=tuymad

 


Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


BİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri