Get Adobe Flash player
Destekler
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla » Anasayfa » Destekler » Diger Kurumların Teşvik Destekleri » Dış Ticaret Müsteşarlığı(DTM) » Eğitim Danışmanlık ve Tasarım Desteği

  1-  EĞİTİM, DANIŞMANLIK ve TASARIM DESTEĞİ

A-EĞİTİM

Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı

Başvuru Mercii :
İGEME, İhracatçı Birlikleri

Yararlanan Firmalar :
Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ile tasarımcılar.

Desteğin Amacı:
Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının kalite, verimlilik, yönetim teknikleri, tasarım, uluslararası pazarlama vb. ile dış ticaret işlemleri konusundaki eğitim giderleri ile bu konularda alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin ve ülkemizde düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların, tasarım konusunda yurt dışı eğitim giderlerinin desteklenmesidir.

Destek Kapsamı:

 • Şirketlerin yıllık toplam 25.000 ABD dolarını aşmamak üzere, program bazında süresi 6 (altı) ayı geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin % 70'i desteklenir.
 • Eğitim Konuları:
 • Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı
 • Yurt dışı pazarlama, müzakere ve yazışma teknikleri ile fiyatlandırma
 • Dış Ticarette ulusal ve uluslararası finansman sağlama teknikler
 • Rekabet hukuku ve koşulları ile Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı, dış ticarette anlaşmazlıkların çözümü ve uluslararası tahki
 • Dış ticaret muhasebesi, uluslararası muhasebe standartları
 • Moda-marka tasarımı, teknolojik, endüstriyel, görsel, yazılım ve ambalaj tasarımı
 • Kalite
 • Verimlilik
 • Yönetim teknikleri
 • Proje hazırlama, yönetim ve izleme teknikleri
 • Stratejik planlama
ve benzeri alanları kapsamaktadır.

B. DANIŞMANLIK

Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı

Başvuru Mercii  :
İGEME, İhracatçı Birlikleri

Yararlanan Firmalar :
Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım  sektöründe iştigal eden şirketler ile tasarımcılar

Desteğin Amacı:
Şirketlerin, uluslararası ticarete yönelmelerinin ve rekabet edebilirliklerinin sağlanması amacıyla, yukarıda geçen eğitim konuları ve benzeri alanlara ilişkin olarak Müsteşarlıkça yetkilendirilmiş danışmanlardan alacakları danışmanlık hizmetleri destekten yararlandırılır.

Destek Kapsamı:
Tebliğ kapsamında; alınacak danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerinin yıllık toplam 50.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla, % 50'i, 3 (üç) yıl süreyle, desteklenir.

C. TASARIM

Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı

Başvuru Mercii :
İGEME, İhracatçı Birlikleri

Yararlanan Firmalar :
Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler ile tasarımcılar

Desteğin Amacı:
Müsteşarlık tarafından uygun bulunan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin ulusal düzeyde düzenledikleri moda-marka tasarımı, teknolojik, endüstriyel, görsel, yazılım ve ambalaj tasarımı yarışmalarında dereceye giren yıllık toplam 15 (onbeş) tasarımcının; uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde alacakları eğitime ilişkin giderleri ile yaşam giderleri, destekten yararlandırılır.

Destek Kapsamı:
Alınacak eğitime ilişkin giderlerin % 100'ü ile eğitime gönderilecek tasarımcıların, aylık 1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla, yaşam giderleri en fazla 1 (bir) yıl süresince desteklenir.

Ayrıntılı Bilgi: http://www.igeme.org.tr/fa/section-fa-tegitdan.cfm?sec=tegitdan

 


Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


BİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri