Get Adobe Flash player
Destekler
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla » Anasayfa » Destekler » Diger Kurumların Teşvik Destekleri » Büyükelçilikler » Japonya Büyükelçiliği

JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ YEREL PROJELERE HİBE YARDIM PROGRAMI

Japon Hükümeti, kalkınmakta olan ülkelerde temel ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik bir mali yardım programı sunmaktadır. “Yerel Projelere Hibe Yardımı (GGP)” olarak adlandırılan bu program, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve belediyeler gibi çeşitli kuruluşlarca önerilen projeleri geri ödemesiz bir mâli yardımla desteklemektedir.

Programın Türkiye'de uygulanması ile ilgili anlaşma Japon Hükümeti ile Türkiye arasında 11 Eylül 2000 tarihinde imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye'de uygulanmaktadır.
Programın Türkiye'de uygulanması, Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) için yerel topluluklara doğrudan fayda sağlayacak yeni bir işbirliği alanı yaratmaktadır.

Yıllık Program / Takvim
:

Başvurular, program yürürlükte olduğu sürece yılın her dönemi yapılabilir. Değerlendirme ve projelere para transferinin zamanlaması projenin onaylandığı yılın Japonya mali takvimine göre Büyükelçilik tarafından belirlenecektir.

Faydalanacak Kesim:

Projeler toplumun dezavantajlı kesimlerini hedeflemeli ve yerel seviyede etkiye sahip olmalıdır. Ayrıca, başvuru sahiplerinin projeden faydalanacak tek kesim olmaması gerekliliği de dikkate alınmalıdır.

Hibe Miktarı:

Proje başına sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 10 milyon Japon Yen'dir. (2010 yılı itibariyle 10 milyon Japon Yeni yaklaşık olarak 97.000USD dir)

Japonya Büyükelçiliği elindeki sınırlı bütçe ile mümkün olduğunca çok proje uygulamak amacındadır. Dolayısıyla, hibe miktarını en verimli şekilde kullanacak projeler tercih önceliğine sahip olacaktır.


Not:
Proje harcamaları kapsamındaki Katma Değer Vergisi (KDV) Büyükelçilik tarafından karşılanamamaktadır. KDV tutarı başvuru sahibi veya proje uygulayıcısı tarafından ödenecektir. Bu nedenle proje bütçeleri KDV hariç, TL veya USD olarak hazırlanmalıdır.

Kabul Edilen Proje Konuları:

Projeler toplumdaki dezavantajlı kesimleri hedefleyen konularda, temel insanî ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olmalıdır. Kabul edilen proje konuları aşağıdaki gibidir.

Temel Sağlık:


Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi ve yeni ekipman sağlanması

Engelliler:

Engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyeler

Kalkınmada Kadın:

Kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

Kamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler:

Yaşlılar için özel bakım merkezleri, huzurevleri, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sokak çocukları veya kimsesizler için tesisler

Kapasite Geliştirme ve Eğitim:

Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme programları

Diğer Proje Konuları:

Gelir eşitsizliğinin düzenlemesi, temiz su temini, küçük çaplı afet yönetimi ve afet zararlarının önlenmesi.

Başvuru:

Başvuru dönemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen Japonya Büyükelçiliği’nin internet sayfasını ziyaret ediniz.

Kimler Başvurabilir:

Başvuru sahipleri, Türkiye'de yerel seviyede kalkınma projeleri uygulayabilecek, kar amacı taşımayan kuruluşlar olmalıdır. Sivil toplum örgütleri, (dernekler,vakıflar) ilköğretim okulları, belediyeler başvuruda bulunabilirler.

Ayrıntılı Bilgi:

http://www.tr.emb-japan.go.jp/Hibe_Yardimi/GGP.htm


Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


BİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri