Get Adobe Flash player
Destekler
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla » Anasayfa » Destekler » Diger Kurumların Teşvik Destekleri » Büyükelçilikler » Avusturya Büyükelçiliği

Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı (DAP)

Doğrudan Yardım Programı nedir?

Avustralya Büyükelçiliği’nin Doğrudan Yardım Programı (DAP), insani zorluklara uzun vadede ve sürdürülebilir bir biçimde yönelmeyi amaçlayan esnek ve küçük hibelerdir.


DAP fonları katılımcı nitelikteki küçük-ölçekli kalkınma projelerini desteklemekte kullanılmaktadır ve yararlananların projelerin tanımlanması, tasarlanması ve yönetimine katılımını sağlamıştır. Kadınların, çocukların ve diğer dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına ve çevre ile ilgili fayda sağlayan projelere özel önem verilmektedir.


DAP fonları kar amacı gütmeyen kalkınma faaliyetlerinde bulunan bireylere, toplum gruplarına ve sivil toplum kuruluşlarına açıktır.


Projeye hak kazanan faaliyetler genellikle oldukça kısa zaman dilimlerinde ve bir yılı aşmayacak şekilde uygulanır. Hibe verilen örnek alanlar arasında: toplum sağlığı, eğitim, küçük ölçekli altyapı, kırsal ve tarımsal kalkınma ve çevre bulunmaktadır.


Başvurular aşağıdaki konuları içermelidir:

  •     Başvuranın adres bilgileri,
  •     Projenin ayrıntılı bir tanımlaması,
  •     Talep edilen fonun miktarı,
  •     Projeden beklenen gelişmeler (örneğin, toplumsal kalkınma, eğitim, sağlık, kadınlar ve diğer dezavantajlı   gruplar veya çevre konusunda sürdürülebilirlik alanlarındaki gelişmeler)
  •     Uygun kurumsal destek düzenlemelerinin ayrıntıları (örneğin düzenli ve tekrarlanan giderlerin düzeyi ve uzun vadede bu maliyetlerin karşılanabileceğinin gösterilmesi)faaliyetin hedef kitlenin ek gelişimi için ne düzeyde itici güç olabileceği,
Teklifler alındıktan sonra Büyükelçiliğin DAP komitesine değerlendirilmek üzere sunulur. DAP komitesi her üç ayda bir toplanır. Teklifler yukarıda belirtilen DAP hedefleri ve prensipleri ile uyumu açısından değerlendirilir.

Başvuranlar, başvurularının sonucundan yazılı olarak haberdar edilir.


Başvuru Tarihi


Başvurular, program yürürlükte olduğu sürece yılın her dönemi yapılabilmektedir. 2010 yılı itibariyle program yürürlüktedir.

Ayrıntılı bilgi İçin: http://www.turkey.embassy.gov.au/ankaturkish/Development_cooperat.html


Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


BİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri