Get Adobe Flash player
Destekler
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla » Anasayfa » Destekler » Ajans Destekleri » Güncel Destekler » 2011 Yılı Mali Destek Programları » İndirilebilir Belgeler

2011 yılı MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Başvuru
Rehberi

Ekleri

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı
(Referans Numarası: TR62-11-01)

Göçle Gelen Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Uyumunun Sağlanması

Mali Destek Programı
(Referans Numarası: TR62-11-02)

Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması

Mali Destek Programı

(Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin)
(Referans Numarası: TR62-11-03 KAG)

Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması

Mali Destek Programı

(Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar İçin)
(Referans Numarası: TR62-11-03 KGX)


2011 yılı Mali Destek Programları Görünürlük Rehberi
 Başvuru yapmayı düşündüğünüz imalat konusunun mali destek programlarımız kapsamında olup olmadığını kontrol etmek için,

1. Ulusal Faaliyet ve Ürün Sınıflaması-US 97,

2. Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması , NACE Rev.2,

Sınıflama sistemlerinin herhangi birini kullanabilirsiniz.  Bu amaçla  US 97 için http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/FileDownload/Yayinlar/Siniflamalar/US-97.xls ve NACE için de http://www.tobb.org.tr/sanayimudurlugu/documents/prodcom/nace_rev.2.xls adreslerindeki tablolardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca  istatistiki birimleri ve faaliyetleri sınıflandırma kuralları ile ilgili olarak http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/FileUpload/yayinlar/NACERev2-TR-YAYIN-28Eylul2010.doc adresinde yer alan belgenin “3.1 Temel sınıflandırma kuralları” bölümünden de yararlanabilirsiniz.


Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri