Çukurova Bölgesi
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla
Doğu Akdeniz’in en önemli limanlarından olan Mersin Limanı, ülkemizin ithalat, ihracat ve transit ticarette önde gelen limanları arasında yer almaktadır. Limanın 670 bin m2açık, 21 bin m2 kapalı alanı bulunmaktadır. Yine, Türkiye'nin ilk ve en büyük ticari hacme sahip olan Serbest Bölgesi Mersin’de kurulmuştur. Bölge, yabancı yatırımcılar için büyük uluslararası pazarlara (Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu ve Batı Avrupa, Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyetleri) yakınlığı sebebiyle bir merkezdir. Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi ise, İskenderun Körfezi'nde, Adana-Hatay illerinin birleşiminde kurulmuş olup, girişimcilerin üç kıtadaki pazarlara erişiminde önemli avantajlar sağlamaktadır.
Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri