Get Adobe Flash player
Destekler
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla » Anasayfa » Destekler » Ajans Destekleri » Ajans Destekleri Hakkında » Doğrudan Faaliyet Desteği
DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Doğrudan faaliyet destekleri:
Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına
Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına,
Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına,
Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine
Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanmasına yönelik faaliyetlerdir.

     Ajans tarafından sağlanacak doğrudan faaliyet desteğinden sadece aşağıdaki kurumların yararlanması mümkündür: 
•         Yerel yönetimler,
•         Üniversiteler,
•         Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
•         Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
•         Sivil toplum kuruluşları,
•         Organize sanayi bölgeleri,
•         Küçük sanayi siteleri,
•         Teknoparklar,
•         Teknoloji geliştirme bölgeleri,
•         Birlikler,
•         Kar amacı gütmeyen kooperatifler,
Doğrudan faaliyet desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir.

2015 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi için tıklayınız.

2015 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Ekleri için tıklayınız.

Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri