Kurumsal
İlgili Dökümanlar
12 Ekim 2011 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
16 Mart 2011 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
22 Aralık 2010 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
23 Kasım 2010 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
13 Mayıs 2010 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
22 Nisan 2010 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
09 Ocak 2010 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
12 Kasım 2009 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
10 Haziran 2009 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
18 Şubat 2009 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
17 Aralık 2008 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
14 Mart 2012 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
17 Temmuz 2012 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
26 Haziran 2013 Tarihli Kaklınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
29 Aralık 2014 tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
05 Şubat 2014 tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
13 Ağustos 2015 tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
Gezinti Bağlantılarını Atla » Anasayfa » Kurumsal » Organizasyon Yapısı » 
Genel Sekreterlik, Ajansın icra organıdır. Teknik kapasitesi yüksek uzman ve destek personel ile iç denetçiden oluşan genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel Sekreter Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

Kalkınma 
Bakanlığınca Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik görevine atanan Dr. Lutfi ALTUNSU 26 Aralık 2014 tarihi itibariyle görevine başlamıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Uzman personel ve destek personel, 5449 sayılı Kanun’a uygun olarak muhtelif dönemlerde yapılan yarışma sınavı ile seçilmiştir. Uzman personelimizde Kamu Personel Seçme Sınavından kendi alanlarıyla ilgili olarak belirlenen puan türünden en az 85 puan almış olma ve yüksek seviyede İngilizce bilme ön şartları aranmıştır. Şu anda Ajansımızda, 22 uzman personel ve 7 destek personel görev yapmaktadır.

İnsan Kaynakları sayfasına erişmek için tıklayınız.

ÇALIŞMA BİRİMLERİ


PLANLAMA VE PROGRAMLAMA BİRİMİ:

Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar ile yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından, bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirerek bölgesel kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çalışmalar yapılmasından ve bölge gelişme planının hazırlanmasından sorumludur. 


PROJE UYGULAMA BİRİMİ:

Programların yürütülmesinden sorumlu olan birimdir. Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı destekleme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ:

Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve desteklenen projelerin izleme ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgiler
in toplanması, analizi, bildirimi ve kullanılması hususunda çalışmalar yapmaktadır.  


YATIRIM DESTEK OFİSLERİ:

Kuruluş amacı, bölgedeki yatırımcıların izin ve ruhsat alma gibi bürokratik işlemlerini takip etmek ve bölgenin iş ve yatırım imkânlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Çukurova Kalkınma Ajansı bünyesinde biri Adana’da diğeri de Mersin’de olmak üzere iki adet Yatırım Destek Ofisi oluşturulmuştur.

DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ:

Muhasebe ve finansman, insan kaynakları, bilgi işlem, basın ve halkla ilişkiler ve idari işlerin yürütülmesiyle sorumlu birimdir.

Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri