Kurumsal
İlgili Dökümanlar
12 Ekim 2011 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
16 Mart 2011 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
22 Aralık 2010 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
23 Kasım 2010 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
13 Mayıs 2010 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
22 Nisan 2010 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
09 Ocak 2010 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
12 Kasım 2009 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
10 Haziran 2009 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
18 Şubat 2009 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
17 Aralık 2008 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
14 Mart 2012 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
17 Temmuz 2012 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
26 Haziran 2013 Tarihli Kaklınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
29 Aralık 2014 tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
05 Şubat 2014 tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
13 Ağustos 2015 tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
Gezinti Bağlantılarını Atla » Anasayfa » Kurumsal » Organizasyon Yapısı » 
Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, Adana ve Mersin Valileri, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanları ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Adana Ticaret Odası Başkanı’ndan oluşmaktadır. 5449 sayılı Kanun’un onuncu maddesi dördüncü fıkrası uyarınca Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2018 yılı Temmuz ayından itibaren Sayın Adana Valisi yürütmektedir.


Ajansı, Yönetim Kurulu Başkanı temsil etmektedir. Yönetim Kurulu’nun başkanı validir. Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun’un on birinci maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu madde hükümlerine göre Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şu şekildedir:
 • Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı’nın onayına sunmak,
 • Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek,
 • Yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak,
 • Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek,
 • Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığı’na göndermek,
 • Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığı’na göndermek,
 • Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak,
 • Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek,
 • Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek,
 • Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak,
 • Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı’nın onayına sunmak,
 • Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.

Ajansın karar organı olan Yönetim Kurulu, Adana ve Mersin illerinin valileri, büyük şehir belediye başkanları, il genel meclisi başkanları, sanayi ve ticaret odaları başkanlarından müteşekkildir. Ajans’ı, yönetim kurulu başkanı temsil etmekte olup yönetim kurulu başkanı validir. Ajansın görev alanında iki il bulunduğundan, yönetim kurulu başkanlığı dönüşümlü olarak yapılmaktadır. Halihazırda Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığını Mersin Valisi Sayın Hasan Basri GÜZELOĞLU yürütmektedir.


YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

 Hasan Basri GÜZELOĞLU
Mersin Valisi (Yönetim Kurulu Başkanı) 
 Hüseyin Avni COŞ
Adana Valisi (Yönetim Kurulu Başkan V.) 
   
 
Zihni ALDIRMAZ
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
 Macit ÖZCAN
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
                               
  Ali ADIRBELLİ
Adana İl Genel Meclisi Başkanı 
Mehmet GÜNER
Mersin İl Genel Meclisi Başkanı
 
 Atila MENEVŞE
Adana Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
 Şerafetin AŞUT
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1. Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığının onayına sunmak.
2. Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.
3. Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.
4. Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.
5. Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığına göndermek.
6. Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığına göndermek.
7. Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.
8. Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.
9. Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.
10. Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki iş bölümünü onaylamak.
11. Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığının onayına sunmak.
12. Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri