Get Adobe Flash player
Destekler
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla
2009 yılı Değerlendirme Sonuçları

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2009 yılı Mali Destek Programları kapsamında başvurusu yapılan projelerin mali ve teknik incelenmeleri tamamlanmış ve değerlendirme sonuçları 02 Haziran 2010 Çarşamba günü Devlet Bakanı Sayın Dr. Cevdet YILMAZ'ın da katıldığı bir toplantıda kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Toplantı ile ilgili basın bildirisi için tıklayınız...

Değerlendirme sonuçları için tıklayınız....

SÖZLEŞMEYE DAVET EDİLEN BAŞVURU SAHİPLERİNİN DİKKATİNE

Sözleşmeye davet bildiriminin başvuru sahipleri tarafından tebellüğ tarihini müteakip yasal 10 günlük süre içinde aşağıda talep edilen belgelerle birlikte şirket/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmemesi durumunda, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'nin 24(3) maddesi gereğince sözkonusu destekten feragat etmiş sayılacağınızı önemle hatırlatırız.
Çukurova Kalkınma Ajansı, 2009 yılı Mali Destek Programları kapsamında yararlanıcılara aktaracağı ödemeleri T.C. Ziraat Bankası'nda başvuru sahibi şirket/kurum/kuruluş adına açtırılacak banka hesabı üzerinden gerçekleştirecektir. T.C. Ziraat Bankası şubelerinde açtıracağınız projeye özel banka hesabı bilgilerinin, mali kimlik formuna yazılarak ilgili şubeye onaylatmanız gerekmektedir.

Ø EK VI Mali Kimlik Formu
(davet bildirimi eline ulaşan bütün başvuru sahipleri bu belgeyi indirip dolduracak ve sözleşme imzalama aşamasında hazır edeceklerdir)

Ø EK VII Kimlik Beyan Formu
(davet bildirimi eline ulaşan bütün başvuru sahipleri, aşağıda yer alan Kimlik Beyan Formları arasından kendi durumlarına uygun olan belgeyi indirip dolduracak ve sözleşme imzalama aşamasında hazır edeceklerdir)

Gerçek Kişiler için Kimlik Beyan Formu
(şahıs şirketi olarak yapılan başvurular için doldurulacaktır)

Kamu Kurum ve Kuruluşları için Kimlik Beyan Formu
(Mahalli İdare, Mahalli İdare Birliği, Üniversite, Okul, Enstitü, İl Müdürlüğü, Diğer Kamu Kurumları vs. olarak yapılan başvurular için doldurulacaktır)

Diğer Tüzel Kişilikler için Kimlik Beyan Formu
(Şirket, Vakıf, Dernek, Meslek Kuruluşu, Kooperatif, Birlik, OSB, vs. olarak yapılan başvurular için doldurulacaktır)

Ø EK XII Mali Kontrol Taahütnamesi
(davet bildirimi eline ulaşan bütün başvuru sahipleri bu belgeyi indirip dolduracak ve sözleşme imzalama aşamasında hazır edeceklerdir)

Teminat mektubu örneği için tıklayınız.
(Şirketler ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları sözleşmeye gelirken hazır edeceklerdir)

Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri