Get Adobe Flash player
Destekler
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla
Bilgilendirme Toplantıları

8 ve 16 Ocak 2009 tarihleri arasında, Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanlarınca TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi dahilindeki bütün ilçe merkezlerinde birer tane ve Adana ve Mersin il merkezlerinde iki adet olmak üzere yürütülmekte olan Mali Destek Programları hakkında Bilgilendirme Toplantıları düzenlenmiştir.

Bu toplantılar genel katılıma açık olarak yapılmış, soru-cevap bölümü ile karşılıklı etkileşim sağlanmıştır.

Burada katılımcılara, Mali Destek Programları hakkında genel bilgiler (kimler başvurabilir, hangi tutar ve oranda mali destek talep edilebilir, hangi faaliyet ve maliyet unsurları projelere dahil edilebilir, süreç ne şekilde işleyecektir vb.) verilmiştir.

Bu toplantılarda katılımcıların genel bir fikir sahibi olması hedeflenmiştir.

Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri