Get Adobe Flash player
Destekler
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla
Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı
(Referans Numarası: TR62-08-04)

Bu mali destek programının amacı kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak gelir getirici faaliyetlerin bölge içerisinde sosyal ve coğrafi olarak yaygınlaştırılmasıdır.

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için Ajans tarafından tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.000.000 YTL’dir.
Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 20.000 YTL


Azami tutar: 200.000 YTL

Bu kapsamdaki projelere Ajans tarafından sağlanacak destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacakır. Bütçenin kalan tutarı, eş-finansman olarak Başvuru Sahibi veya ortakları tarafından karşılanmalıdır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

Kimler Başvurabilir?

Başvuru sahibinin:

· Tüzel kişilik olması,

· Proje konusunun, proje sunan kurum / kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

· Başvuru sahibinin, Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (TR62 (Adana, Mersin)) kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

· Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

· Teklif çağrısı ilan tarihinden en az üç ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması

koşullarının tamamını sağlaması yanısıra, aşağıdaki niteliklerden birini haiz olması gerekmektedir:

· Kamu kurum ve kuruluşları,

· Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Köyler ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan mahallî idare birlikleri,

· Sivil tüzel kişiliklerden birisi olması (odalar, borsalar, iş destek merkezleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, çiftçi birlikleri, tarımsal üretici birlikleri, vakıflar, dernekler, işçi ve işveren sendikaları vb.),

· Mesleki okullar,

· Üniversiteler,
· Kamu kurumlarına bağlı olmayan Özerk Araştırma Enstitüleri,

Tarımsal amaçlı kooperatifler.

Proje Süresi

Azami proje süresi, 9 aydır.

Projenin Uygulanacağı Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

Başvuru Sahibi başına teklif ve destek sayısı

Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, Çukurova Kalkınma Ajansı’na en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve Çukurova Kalkınma Ajansı bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir. Bir Başvuru Sahibinin, destek almaya uygun ikiden fazla teklif sunması halinde; destek, değerlendirme sürecinde en yüksek puanı alan iki projesine verilir.

Program Öncelikleri ve Örnek Proje Konuları

Kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak gelir getirici faaliyetlerin bölge içerisinde sosyal ve coğrafi olarak yaygınlaştırılması,
Geniş toplum kesimlerinin üretim faaliyetlerine katılımlarının sağlanması ve kırsal alanda gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi için,

Ø Yayla turizmini, ekoturizmi ve agro turizmi geliştirmeye yönelik projeler,
Ø Ev pansiyonculuğuna yönelik projeler,
Ø Tarımsal ürünlerin (narenciye, çilek…) paketlenmesi ve depolanması projeleri,
Ø Soğuk hava deposu projeleri,
Ø Yem ve gübre üretimine yönelik projeler,
Ø Arıcılığa (üretim malzeme ve teçhizatları, paketleme vb.) yönelik projeler,
Ø Entegre süt ve süt ürünleri tesisi projeleri,
Ø Orman ürünleri işleme projeleri,
Ø Yöresel el sanatlarının üretim ve pazarlaması projeleri,
Ø Yüksek teknolojili seracılığın yaygınlaştırılmasına yönelik projeler,
Ø Zeytin ve zeytinyağı işlenmesine yönelik projeler,
Ø Meyve, sebze işlemeye (narenciye, nar, çilek, muz, kiraz, erik, dut v.s.) yönelik projeler
Ø vb. projeler
öncelikli olarak desteklenecektir.

* Yukarıdaki proje türleri listesi yalnızca örnek olarak verilmiştir ve proje türleri bunlarla sınırlı değildir.

Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri