Get Adobe Flash player
Destekler
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla
Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı

(Referans Numarası: TR62-08-03)

Bu mali destek programının amacı bölgenin rekabet gücünü artırmaya, iş ve yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik küçük ölçekli altyapı projelerini desteklemektir.

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için Ajans tarafından tahsis edilen toplam kaynak tutarı 4.000.000 YTL’dir.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 25.000 YTL

Azami tutar: 600.000 YTL

Bu kapsamdaki projelere Ajans tarafından sağlanacak destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacakır. Bütçenin kalan tutarı, eş-finansman olarak Başvuru Sahibi veya ortakları tarafından karşılanmalıdır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

Kimler Başvurabilir?

Bu mali destek programı kapsamında TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi dahilindeki İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler proje başvurusunda bulunabilirler.

Proje Süresi

Azami proje süresi, 18 aydır.

Projenin Uygulanacağı Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

Başvuru Sahibi başına teklif ve destek sayısı

Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, Çukurova Kalkınma Ajansı’na en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve Çukurova Kalkınma Ajansı bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir. Bir Başvuru Sahibinin, destek almaya uygun ikiden fazla teklif sunması halinde; destek, değerlendirme sürecinde en yüksek puanı alan iki projesine verilir.


Program Öncelikleri ve Örnek Proje Konuları

Rekabet gücünün artırılması ve iş koşullarının iyileştirilmesi;

Bölge ekonomisinin gelişmesi bakımından önem taşıyan küçük ölçekli altyapı projeleri,

Ø Sektörel ihtisas bölgelerinin (tarımsal ihtisas bölgesi, lojistik merkezi, organize sanayi bölgesi, vb.) oluşturulmasına, iyileştirilmesi ve rehabilitasyonuna katkı sağlayacak altyapı projeleri,

Ø Kalite kontrol, tahlil ve test laboratuvarları kurulması projeleri,

Ø Turizmle ilgili küçük ölçekli altyapı projeleri,

Ø vb. projeler,

KOBİ’lerin ve tarımsal işletmelerin ortak üretim, ticaret ve hizmet altyapısını destekleyici küçük ölçekli altyapının geliştirilmesi,

Ø Sanayi siteleri çevre düzenlemesi ve altyapı projeleri,

Ø Modern sulama projeleri,

Ø Endüstriyel ve tarımsal katı atık yönetimine yönelik projeler,

Ø vb. projeler,

Yaşam koşullarının iyileştirilmesi;

Çevresel sorunların sürdürülebilir bir yaklaşımla çözülmesi ve çevresel-kentsel kalitenin artırılması,

Ø Evsel katı atık yönetimine yönelik projeler,

Ø Erozyonun önlenmesine yönelik projeler,

Ø İçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon projeleri,

Ø Kirliliğin (hava, gürültü ve su kirliliği) azaltılmasına yönelik projeler,

Ø Halk sağlığına yönelik projeler,

Ø vb. projeler,

Kamu kurum ve kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin teknik altyapılarının geliştirilerek hizmet kalitesinin artırılması,

Ø Bilişim altyapısının geliştirilmesi projeleri,

Ø Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) projeleri,

Ø Kentsel ulaşıma yönelik projeler,

Ø vb. projeler,

öncelikli olarak desteklenecektir.

* Yukarıdaki proje türleri listesi yalnızca örnek olarak verilmiştir ve proje türleri bunlarla sınırlı değildir. 


Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri