Get Adobe Flash player
Destekler
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
(Referans Numarası: TR62-08-01)

Bu mali destek programının amacı, istihdam ve üretimde halihazırda öne çıkan sektörlerin geliştirilmesi, bölge imkanları ve küresel ekonomik koşullar göz önüne alındığında gelişme potansiyeli olan sektörlerde yapılabilecek yeni yatırımların desteklenmesidir.

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için Ajans tarafından tahsis edilen toplam kaynak tutarı 11.000.000 YTL’dir.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 20.000 YTL

Azami tutar: 400.000 YTL

Bu kapsamdaki projelere Ajans tarafından sağlanacak destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 40’ından fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacakır. Bütçenin kalan tutarı, eş-finansman olarak Başvuru Sahibi veya ortakları tarafından karşılanmalıdır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

Kimler Başvurabilir?

Başvuru sahibinin:

Ø KOBİ olarak faaliyet gösteren[1] gerçek veya tüzel kişi olması,

Ø Başvuru sahibinin, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesinde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

Ø Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

Ø Teklif çağrısı ilan tarihinden en az üç ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması

gerekmektedir.

Proje Süresi

Azami proje süresi, 9 aydır.

Projenin Uygulanacağı Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

Başvuru Sahibi Başına Teklif ve Destek Sayısı

Bu mali destek programı kapsamında, bir başvuru sahibi 2 ayrı proje başvurusunda bulunabilir ve her ikisinin de başarılı bulunması halinde sadece daha yüksek puan alan başvurusu için mali destek alabilir. Ayrıca bir KOBİ, mali destek sözleşmesinin imzalandığı tarihi müteakip bir takvim yılı süresince Çukurova Kalkınma Ajansı’ndan yeni bir mali destek alamaz.

Program Öncelikleri ve Örnek Proje Konuları

Bölgede istihdam ve üretimde öne çıkan sektörlerin geliştirilmesi;

Tarıma dayalı sanayi, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon, ağaç ürünleri sanayii, kimya, petrol ve plastik ürünleri sanayii, doğal taş ve toprak ürünleri sanayii, metal ve makine alt sektörlerinde mevcut kapasitelerin geliştirilmesi ve katma değeri yüksek ürün ve faaliyetlerle uluslararası rekabet edebilecek şekilde dönüşümlerinin sağlanması,

Ø Tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik projeler,

Ø Zeytin ve zeytinyağı işlenmesine yönelik projeler,

Ø Sera ve sulama malzemeleri üretimine yönelik projeler,

Ø Plastik kalıpçılık projeleri,

Ø Metal ürünleri muayene laboratuvarı projeleri,

Ø Mobilyada markalaşma ve tasarım projeleri,

Ø Mermer işlenmesine yönelik projeler,

Ø KOBİ’lerin kendi çalışanlarına yönelik atölye tipi aletli eğitim projeleri,

Ø KOBİ’lerin kendi çalışanlarına yönelik yenilikçilik, ihracat, tasarruf, rekabetçi ürün, yeni pazar, verimlilik, organizasyon yapısı eğitimi projeleri,

Ø KOBİ’lerin kendi çalışanlarına yönelik girişimcilik (iş planı hazırlama, satış, pazarlama) eğitimi projeleri,

Ø vb. projeler,

Tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma alanındaki faaliyet sürecinin işleme, paketleme, depolama, pazarlama ve nakliye aşamalarının modernize edilip geliştirilmesi, ürün kalitesinin ve üretim verimliliğinin artırılması,

Ø Gıda ve toprak tahlil laboratuvarı projeleri,

Ø Tarımsal ürünlerin (narenciye, çilek…) paketlenmesi ve depolanması projeleri,

Ø Soğuk hava deposu projeleri,

Ø Yem ve gübre üretimine yönelik projeler,

Ø Arıcılığa (üretim malzemeleri ve techizatları, paketleme vb.) yönelik projeler,

Ø Orman ürünleri işleme projeleri,

Ø Yöresel el sanatlarının üretim ve pazarlaması projeleri,

Ø vb. projeler,

Turizm kapasitesinin geliştirilmesi ve bölgedeki mevcut potansiyelin değerlendirilmesi,

Ø Yayla turizmine yönelik projeler,

Ø Ev pansiyonculuğuna yönelik projeler,

Ø vb. projeler,

Lojistik sektörünün kapasitesinin geliştirilmesi, hizmet kalitesinin ve verimliliğinin artırılması,

Ø Ambalajlama, paketleme ve depolama faaliyetlerinin geliştirilmesi ve modernizasyonu projeleri,

Ø KOBİ’lerin kendi çalışanlarına yönelik lojistik faaliyet alanları ve dış ticaret eğitimi projeleri,

Ø vb. projeler,

Bölge imkanları ve küresel ekonomik koşullar göz önüne alındığında gelişme potansiyeli olan sektörlerde yapılabilecek yeni yatırımların desteklenmesi,

Bölge için yenilikçi ve rekabetçi sanayi alt sektörlerinin (petrokimya, gemi inşa, alternatif/yenilenebilir enerji, vb.) geliştirilmesi,

Ø Petrokimya sanayiine yönelik projeler,

Ø Gemi inşa sanayiine yönelik projeler,

Ø Kaynak suyunun işlenmesine yönelik projeler,

Ø Modern yapı malzemeleri imalatına yönelik projeler,

Ø Bölgede ihtiyaç duyulan alanlarda (doğal gaz kaynakçılığı, su altı kaynakçılığı, vb.) KOBİ’lerin kendi ihtiyaçlarına yönelik ara eleman eğitimi projeleri,

Ø vb. projeler,

Tarımsal üretim süreçlerinin geliştirilmesi,

Ø Tarımda izlenebilirlik ve sertifikasyon projeleri,

Ø Entegre et, süt ve süt ürünleri tesisi projeleri,

Ø Kalite kontrol, tahlil ve test laboratuvarları kurulması projeleri,

Ø vb. projeler,

Alternatif turizm (yayla turizmi, macera turizmi, agro turizm, sağlık turizmi, deniz turizmi vb.) imkanlarının değerlendirilmesi,

Ø Sağlık turizmini geliştirmeye yönelik projeler,

Ø Ekoturizmi ve agro turizmi geliştirmeye yönelik projeler,

Ø Kıyı turizmi ve yat turizmini geliştirmeye yönelik projeler,

Ø vb. projeler,

Lojistik faaliyetlerin entegrasyonuna yönelik olarak kombine taşımacılığın geliştirlmesi,

Ø Demiryolu yük taşımacılığına yönelik projeler,

Ø Demiryolu-denizyolu-karayolu-havayolu entegrasyonunu kapsayacak projeler,

Ø Lojistik faaliyetlerin zincir halinde verilmesini sağlayacak projeler

Ø vb. projeler,

öncelikli olarak desteklenecektir.

* Yukarıdaki proje türleri listesi yalnızca örnek olarak verilmiştir ve proje türleri bunlarla sınırlı değildir.[1] 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ tanımı: “İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan ve mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca "KOBİ" olarak adlandırılan ekonomik birimler.”


Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri