Get Adobe Flash player
Mali Destek Programları Değerlendirme Raporu Yayınlandı
Bu rapor, ÇKA'nın 2008 ve 2009 dönemlerinde yürüttüğü mali destek programlarına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma, Ajans tarafından yürütülen destek programlarının sonuç ve etkilerini tespit etmeyi; bölgesel gelişme ve kalkınmaya sağlanan katkının artırılabilmesi için program yönetim süreçlerinde ve uygulamalarda iyileştirme ihtiyacı olup olmadığının belirlenmesini ve etki, verimlilik ve etkinliğin artırılabilmesi için gerekli önerilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Rapor, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın 2008 ve 2009 yılı mali destek programlarının değerlendirilmesinde şeffaflık, tarafsızlık ve bağımsızlığın sağlanması prensipleri gereği, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından bağımsız bir şirkete yaptırılmıştır.


Rapora ulaşmak için
tıklayınız..
Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri