Get Adobe Flash player
Türkiye’de Kalkınmaya Duyarlı Göç Politikalarının Uygulanmasına Destek Projesi Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi
5 Haziran 2018 Salı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve ilgili kalkınma ajanslarının proje paydaşı olduğu Türkiye’de Kalkınmaya Duyarlı Göç Politikalarının Uygulanmasına Destek Projesi (SIDEM) kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansı'nda  bir Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, öncelikle proje kapsamında 28‐29 Mart 2018 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilen Göç Analizi ve Göç & Kalkınma Etkileşiminin Değerlendirilmesi Çalıştay ve İstişare Toplantısının ekonomik kalkınma ve iş gücü piyasası ile ilgili çıktıları ve toplantıda paydaşların geliştirdiği eylem alanı önerileri değerlendirilerek; ek öneriler listelendi; proje geliştirmeye ihtiyaç duyulan ve paydaşların istekli olduğu alanların geniş listesi oluşturularak öneriler arasında üzerinde çalışmak üzere önceliklendirme yapıldı.

Toplantı sırasında, proje geliştirme süreci boyunca, proje uzmanları ile birlikte her bölgede çalışmaları yürütecek bir çalışma grubu kurulmasına dair fikir alışverişinde de bulunuldu.           

Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri