Get Adobe Flash player
On Birinci Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları Kapsamında İl Çalıştayları Gerçekleştirildi
T.C. Kalkınma Bakanlığı önderliğinde başlatılan ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyacak olan On Birinci Ulusal Kalkınma Planı (2019-2023) hazırlıkları kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından Adana ve Mersin illerinde çalıştaylar düzenlendi.

Yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olması ve toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla düzenlenen çalışmalar, 13 Şubat tarihinde Adana’da gençlik ve geniş katılımlı yerel çalıştay ile başlayarak, 16 Şubat tarihinde Adana’da kadın, Mersin’de gençlik ve geniş katılımlı yerel çalıştay ile devam etti ve 19 Şubat tarihlerinde Mersin’de düzenlenen kadın çalıştayı ile sona erdi. 

Kamu kurumları, STK’lar, yerel yönetimler, özel sektör kadın ve gençlik gruplarının temsilcilerinden oluşan 230 kişinin katıldığı çalıştaylarda, öncelikle kalkınma planına ilişkin belirlenen 17 öncelik alanından en önemli görülen beş tanesi seçildi ve sonrasında seçilen alanlarda alt öncelikler ve tedbirler tartışıldı. Gençler ve kadınlara yönelik düzenlenen çalıştaylarda ayrıca genç ve kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının önündeki sorunlar, çözüm önerileri ve bu alanlardaki beklentiler tartışıldı ve öneriler dile getirildi.

Çalıştaylarda tartışılan ve ön plana çıkan yerel paydaşların görüşleri On Birinci Kalkınma Planı'na girdi teşkil etmesi için Kalkınma Bakanlığı ile paylaşılacak ve ÇKA’nın çalışmalarına yön verecek şekilde raporlanacaktır. Ayrıca toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını plana yansıtabilecekleri vatandaş anketi uygulaması da devam ediyor. Vatandaş anketine http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/471624/lang-tr adresinden ulaşılabilir.


Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri