Get Adobe Flash player
On Birinci Kalkınma Planı Hazırlıkları Kapsamında İl Çalıştayları Başladı
Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyacak olan On Birinci Ulusal Kalkınma Planı (2019-2023) hazırlıkları T.C. Kalkınma Bakanlığı önderliğinde başlatıldı.

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olması ve toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından 13 Şubat Salı günü Adana’da iki çalıştay düzenlendi. Geniş katılımlı yerel paydaşlar ve gençlere yönelik düzenlenen çalıştaylara 80 kişi katılım sağladı. 

Çalıştaylarda kamu kurumları, STK,  yerel yönetimler, özel sektör ve gençlik gruplarının temsilcileri öncelikle kalkınma planına ilişkin belirlenmiş olan 17 öncelik alanından en önemli gördükleri beş tanesini seçerek,  sonrasında seçilen alanlarda alt öncelikler ve tedbirler tartışıldı. Gençlere yönelik düzenlenen çalıştayda ayrıca gençlerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının önündeki sorunlar, çözüm önerileri ve bu alanlardaki beklentiler tartışıldı ve öneriler dile getirildi.

Plan hazırlık çalışmaları kapsamındaki il toplantıları 16 Şubat Cuma günü Adana ve Mersin’de düzenlenecek olan çalıştaylar ile tamamlanacaktır.    

Çalıştaylarda tartışılan ve ön plana çıkan yerel paydaşların görüşleri On Birinci Kalkınma Planı'na girdi teşkil etmesi için Kalkınma Bakanlığı ile paylaşılacak ve Çukurova Kalkınma Ajansı'nın çalışmalarına yön verecek şekilde raporlanacaktır. (14 Şubat 2018)


Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri