Get Adobe Flash player
Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sözlü Sınav Sonuçları
27 Mart 2018 Salı

SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ İÇİN YAPILAN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sürekli ve geçici işçi kadrosuna geçme hakkı kazanan adaylar için 23.03.2018 tarihinde düzenlenen sözlü sınav sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

BAŞVURU SAHİBİ SINAV SONUCU
1. Aslıhan Demirhan Başarılı
2. Aylin Ekinci Başarılı
3. Ayşe Çoban Başarılı
4. Bengisu Koç Başarılı
5. Cumali Aras Başarılı
6. Erhan Öksüz Başarılı
7. Erkan Budak Başarılı
8. Fatih Tandoğan Başarılı
9. Gülçin Bülbül Başarılı
10. Handan Çiçek Başarılı
11. Havva Çatal Başarılı
12. Hüdayi Akça Başarılı
13. İbrahim Hatunoğlu Başarılı
14. Kutlay Çankurt Başarılı
15. Murat Kıvcı Başarılı
16. Nihat Yıldırım Başarılı
17. Ömer Başdan Başarılı
18. Ömer Eren Başarılı
19. Umut Karaoğlan Başarılı

Sınav Komisyonu kararına itiraz süresi işbu ilanın Ajansın internet sitesinde yayınlanmasından itibaren 2 iş günü olup (son başvuru tarih ve saati: 29 Mart 2018 saat 18.00) başvurunun Çukurova Kalkınma Ajansına elden dilekçe ile yapılması gerekmektedir. Yapılan itirazlar son başvuru tarihinden itibaren 1 iş günü içinde karara bağlanarak ilgiliye bildirilecektir.

Bu ilan tebligat yerine geçmektedir. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacak ve başvuru sahipleri 02.04.2018 tarihi itibariyle kadroya geçirilecektir.

Önemli Hatırlatma: İlgili mevzuata göre geçici/sürekli işçi kadrosuna geçirilme şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar geçici/sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş olsa dahi istihdamına son verilecektir.

İlgililere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


BİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri